Transitievergoeding

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingegaan.

Eén van de maatregelen binnen de WWZ is de transitievergoeding. Als u afscheid neemt van een medewerker die minimaal 2 jaar in dienst is, heeft hij/zij recht op een vergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Vanaf het 10e jaar is dit ½ maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000 bruto, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dit bedrag.

Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers is er een overgangstermijn. U mag tot 2020 een lagere transitievergoeding betalen als u personeel gedwongen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dan mag u bij de berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013.

Transitievergoeding en 50-plussers

U kunt uw transitievergoeding inzetten om een Weer aan het werk-traject bij 50 Company te volgen. Dit kost doorgaans niet uw hele transitievergoeding. Zo houdt u nog een deel over voor bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of cursus.

Transitievergoeding berekenen

Klik op onderstaande button om meer te lezen over de transitievergoeding en de hoogte van uw transitievergoeding te berekenen.