Ontwikkeladvies 45plus

 

Wij hebben goed nieuws voor werkenden vanaf 45 jaar in de beroepsgroepen:

 • secretarieel 
 • managementassistenten
 • verkoopmedewerkers
 • medewerkers logistieke centra in de detailhandel
 • gemeenteambtenaren werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
 • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers
 • schoonmakers
 • medewerkers in het primair onderwijs
 • medewerkrs in het middelbaar beroepsonderwijs 
 • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst

Als u tenminste 12 uur per week werkt en u wilt voorbereiden op de toekomst van uw loopbaan, dan kunt u bij 50 Company terecht voor gratis loopbaanadvies. 

 

Waarom deelnemen aan het Ontwikkeladvies?

De arbeidsmarkt verandert.
Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat het werk om ons heen verandert en de AOW-leeftijd wordt steeds verder verhoogd. Nadenken over duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit tevoren.

De veranderende arbeidsmarkt is vooral voor de 45+ medewerker een uitdaging. Vervroegd uittreden is meestal geen optie meer. Dit is in sommige beroepsgroepen een extra grote uitdaging om diverse redenen. Het werk kan fysiek of mentaal zwaar zijn en daarom op termijn niet vol te houden. Of het werk is dusdanig aan veranderingen onderhevig, dat het werk over vijf jaar, in de huidige vorm, niet meer bestaat.

Wellicht heeft u een redelijk eenzijdig arbeidsverleden, veel werkspecifieke kennis, maar onvoldoende inzicht in nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Weet u wat u gaat doen als u uw huidige werk niet meer kunt of wilt uitoefenen? Heeft u een plan wat u gaat doen tot aan uw pensioen? Heeft u een onvervulde loopbaanwens waarvan u de mogelijkheden wilt bespreken? Wilt u inzicht in uw scholingsmogelijkheden? 

Op deze en meer vragen vinden we antwoord tijdens een Ontwikkeltraject. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een subsidie voor ontwikkeladvies beschikbaar voor 45+ werknemers in specifieke beroepen. Met deze subsidie kunt u kosteloos terecht bij 50 Company voor een toekomstgericht ontwikkeltraject.

 

Wat houdt het Ontwikkeltraject in?

Het Ontwikkeltraject is bedoeld om u inzicht te geven in uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. U krijgt een beter beeld van wat uw competenties zijn, wat uw wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn en wat er nodig is om succesvol de AOW-leeftijd te behalen.

Tijdens 4 loopbaangesprekken brengen we uw competenties, drijfveren en toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt van morgen in beeld. Het eindresultaat is een persoonlijk ontwikkelplan. Met dit persoonlijk ontwikkelplan kunt u zich voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt en eventueel stappen ondernemen om uw duurzame inzetbaarheid te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens het Ontwikkeltraject:

 • Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie
 • Opstellen persoons- en competentieprofiel
 • In kaart brengen toekomstperspectieven
 • Advies over mogelijkheden op de arbeidsmarkt van morgen, zowel binnen als buiten de huidige organisatie
 • Persoonlijk ontwikkelplan in het kader van duurzame inzetbaarheid 

U krijgt:

 • 4 individuele loopbaangesprekken
 • persoonlijk ontwikkelplan

 

Wilt u weten wat het Ontwikkeltraject voor u kan betekenen? Neem contact op!