Werkgeversevent Op De Stip een groot succes

Op donderdag 6 oktober organiseerde 50 Company 'Op De Stip', een event voor werkgevers en HR-professionals.

Te gast was oud-voetballer John de Wolf, die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangesteld als ambassadeur ouderenwerkloosheid. 

Tijdens het event namen werkgevers plaats 'op de stip', waar zij hun gouden tips, ideeen en best practices ter bevordering van de 50+ arbeidsparticipatie konden presenteren aan John de Wolf en de andere vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. 
We mochten 120 werkgevers en HR-professionals verwelkomen. Tijdens het event zijn evenzoveel goede tips en toekomstplannen verzameld. We kijken dan ook terug op een zeer geslaagd event. 

John de Wolf: ''Je moet als werkzoekende ook eigenlijk op je bek durven gaan. In beweging komen is beter dan stilstaan. Ik zet mij als ambassadeur ouderenwerkloosheid in voor positieve beeldvorming rond de 50-plussers op de arbeidsmarkt. Negativiteit negeer ik. Ik ga alle formulieren die vandaag uit de rondetafelsessies gekomen zijn overhandigen in Den Haag.'' 

De belanrijkste uitkomsten van de rondetafelsessies van werkgevers zijn: 

- verbind de opbouw van sociale rechten aan het BSN in plaats van de werkgever
- stimuleer opleiding en ontwikkeling, een leven lang
- stimuleer denken in resultaten en competenties, in plaats van in functietitels en vacatures
- zoek geen baan, zoek werk
- flxibilisering van de arbeidsmarkt
- aanpakken van de gouden kooi voor veranderen van regels rond de wet werk en zekerheid
- versoepelen om mensen 'op proef' aan te nemen
- stimuleren van de zelfregie, meer verantwoordelijkheid bij de individu
- meer investeren in het werk van de toekomst
- meer investeren in innovatie en ontwikkeling
- inzetten op face to face contact tussen werkgevers en werkzoekenden, weg met de traditionele sollicitatie
- elke werkzoekende moet altijd een Plan B hebben, banen verdwijen en er komen veel nieuwe banen voor in de plaats
- scholingkosten volledig aftrekbaar maken

Drukte op weg naar 'Op De Stip' 

 

 

Aftrap voor Anne-Marije Buckens en John de Wolf

John de Wolf aan het woord

Werkgevers delen hun tips 'op de stip'

Werkgevers aan het brainstormen tijdens de rondetafelsessies

De uitkomsten van de rondetafelsessies

Volop gelegenheid om te netwerken tijdens de borrel


Team 50 Company

Naar het overzicht