Vierkant en driehoek

Afgelopen weekend zag ik een peuter spelen met zo'n blokkendoos waarbij je de vierkante blokken in de vierkante opening moet doen en de driehoekige blokken in de driehoekige opening, je kent het wel.
De peuter was druk bezig om een driehoekig blok in de vierkante opening te proppen onder de bezielende leiding van zijn moeder die bleef roepen dat hij het niet goed deed. 

Dit tafereel deed me denken aan Peter, die een geboren vierkant is, maar zichzelf gedurende zijn loopbaan koste wat kost in het driehoekige gat wil proppen. 

Peter was zijn loopbaan begonnen bij een grote organisatie waar hij binnenkwam als administratief medewerker. Harde werker als hij is, viel hij op, behaalde hij goede resultaten en was zijn leidinggevende tevreden over hem. Toen zijn leidinggevende weg ging, vroeg de werkgever of Peter zijn functie wilde overnemen. 

Peter sliep er heel wat nachten over, want gevleid door het aanbod was hij zeker. Maar zorgen maakte hij zich ook. Leidinggeven, was dat nou wel iets voor hem? 

De omgeving van Peter moedigde hem aan om deze kans te pakken. Zijn vrouw zag de salarisverhoging wel zitten, zijn ene vriend vond dat 'je maar één keer leeft', zijn moeder vond 'dat je toch een keer moet groeien in je werk' en zijn andere vriend bevestigde al het voorgaande met een simpele 'kom op nou kerel'. 

Peter besloot er voor te gaan.

Een paar jaar verder zit Peter doodongelukkig voor mij in een loopbaangesprek. We bespreken dat deze carrièremove misschien wel voor de hand lag, maar absoluut niet bij Peters competenties aansluit. 

En als Peter spreek ik heel veel 50-plussers die in hun loopbaan 'logische stappen' hebben gemaakt, die voor hun omgeving voor de hand lagen, of pasten in het functiehuis van de organisatie, maar die voor geen meter bij hun eigen ambities, competenties en kwaliteiten aansluiten. 
Het gaat vaak een tijdje goed, op wilskracht gevoed door een gestreeld ego. Maar het gaat uiteindelijk altijd fout. 

Het maatschappelijk beeld wil ons nog wel eens beïnvloeden in wat goed en fout is, en wat succesvol en niet succesvol. Een manager zou er meer toe doen dan een vuilnisman. En zo worden veel mensen ongelukkig in hun baan, die ze ook niet zomaar kunnen beëindigen, omdat hun hele bestaan is opgebouwd rond de standaard van die baan. 

Ik denk aan de peuter en zijn wilskracht om de driehoekige blok in het vierkante gat te krijgen. Misschien moet hij niet gecorrigeerd worden naar wat juist is, maar uitgedaagd worden om een oplossing te vinden. Zijn creativiteit te gebruiken. Zou hij daar later in zijn leven niet veel meer aan hebben? 
Net zoals Peter, die moet gaan doen wat bij zijn competenties, drijfveren, ambities en doelen in het leven past. Een driehoek wordt geen vierkant en dat is prima.


Fijne week!

Naar het overzicht