Opinie Stuk Gelderlander van Anne-Marije Buckens

Langzaamaanactie

‘’Dat robotisering ervoor zorgt dat 25% van de beroepen die wij nu kennen, binnen 10 jaar verdwenen zal zijn, negeren we liever nog even.’’

 

Afgelopen Maart ondervond het land hinder van de stakingen in het OV en bij de Politie. Uw trein reed niet of u reed met 66 kilometer per uur achter een colonne politiewagens op de A28. Er was een langzaamaanactie, werd u medegedeeld.

U hoorde een vertegenwoordiger van de conducteurs vertellen over hoe zwaar het is om na je 66e trap te lopen in de tweeverdiepingswagons en een wijkagent verzekerde u dat hij zijn jongere collega’s echt niet meer kon bijhouden.

Nederland is niet toe aan weer een langzaamaanactie, maar langzaamaan aan actie.

De pensioenleeftijd stijgt, als reactie op de toenemende levensverwachting en ontgroening van ons land. We werken langer door dan de vorige generaties, en de vraag is hoe verkeerd dit is. Ik heb nooit begrepen waarom we kennis en kunde met 65 jaar subiet aan de kant zetten, om nieuwe generaties het wiel opnieuw uit te laten vinden. Onderzoek toont aan dat mensen gezonder, vitaler en mentaal sterker blijven wanneer zij op latere leeftijd aan het arbeidsproces blijven deelnemen.

Dat lijf en leden, leervermogen, cognitie en snelheid afnemen met de jaren, is een biologisch gegeven. Dat niet alle beroepen tot aan het pensioen beoefend kunnen worden, dus ook.

De crux zit in het gebrek aan levensfasebewuste loopbaanplanning.

We werken, en werken, en werken, totdat het niet meer lukt. Tot het lijf zegt ‘het gaat niet meer’ of de leidinggevende ‘je past niet meer’.

Ondertussen zijn we vrij weinig bezig met waar het naartoe gaat met de arbeidsmarkt, met onze sector of zelfs werkgever. Dat robotisering ervoor zorgt dat 25% van de beroepen die wij nu kennen, binnen 10 jaar verdwenen zal zijn, negeren we liever nog even.

Dat 60% van de kinderen die nu naar school gaat, straks een beroep uit zal oefenen wat wij nu nog niet kennen, evenzo.

Want praten over de toekomst van onze loopbaan, dat doen we eigenlijk vooral als hier een concrete aanleiding toe is. Anders negeren we dit onderwerp liever want ‘geen slapende honden wakker maken’, ‘ik heb toch een vast contract’ of ‘ik houd me stil, anders zullen ze wel denken dat ik weg wel’.

Dagelijks ontmoet ik 50-plussers die volgens bovenstaande struisvogelstrategie gewerkt hebben. Dan verliezen zij hun baan, en zijn zij onvoldoend geëquipeerd om een nieuwe weg op de arbeidsmarkt te vinden. Daar zijn oplossingen voor, waar ik samen met mijn team met veel plezier aan werk. De arbeidsmarkt staat immers te springen om goede ervaren krachten. Maar niet in alle sectoren en richtingen. Er zijn nu eenmaal beroepen die beter bij jonge mensen passen, evenals er beroepen zijn die beter bij meer ervaren mensen passen.

Het wordt tijd dat we langzaamaan actie gaan ondernemen en politieagenten bij hun afstuderen bewust maken van de lange loopbaan die zij voor de boeg hebben en rond hun 45e te adviseren over hoe zij wél succesvol hun pensioen kunnen behalen*. Binnen of buiten de politie. Dit geldt evenzo voor de conducteurs, de stratenmakers, de hoveniers, de timmermannen, de leraren, ach eigenlijk voor ons allemaal.

Want niemand heeft in deze arbeidsmarkt een beroep voor het leven. Plannen, vooruitzien en hiernaar handelen is het devies. Het wordt zo langzaamaan tijd voor actie.

* Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt op dit moment de subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+. Met deze subsidie kunnen alle werkenden 45-plussers in Nederland 4 gratis loopbaangesprekken volgen. Deze loopbaangesprekken zijn bedoeld om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden iemand heeft op de arbeidsmarkt wanneer het huidige beroep niet meer past.

Naar het overzicht