Gratis Ontwikkeladvies voor 45+ medewerkers

Begin 2018 goed en neem deel aan het gratis Ontwikkeltraject! 

 

De arbeidsmarkt verandert.
Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat het werk om ons heen verandert en de AOW-leeftijd wordt steeds verder verhoogd. Nadenken over duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit tevoren.

Vraagt u zich wel eens af hoe uw huidige werk er over tien jaar uit zal zien? Kunt u uw huidige werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Bestaat het werk dan nog wel? Hoe kunt u werken leuk houden? Zou u misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden?
En welke stappen moet u dan nemen?

Het gratis Ontwikkeltraject van 50 Company voor 45-plussers biedt de mogelijkheid om met een professionele loopbaanadviseur, zonder verplichtingen, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

 

Wat houdt het Ontwikkeladvies in?

50 Company kan bij het Ministerie van SZW een subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u het Ontwikkeltraject bij ons volgen. U heeft geen omkijken naar de subsidieaanvraag en het Ontwikkeltraject is voor u kosteloos.

Het Ontwikkeltraject is bedoeld om u inzicht te geven in uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. U krijgt een beter beeld van wat u kunt, wilt en wat uw mogelijkheden zijn om succesvol de AOW-leeftijd te behalen.

Tijdens een aantal gesprekken, zullen uw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan.

We brengen uw competenties, drijfveren en toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt van morgen in beeld. Het eindresultaat is een persoonlijk ontwikkelplan. Met dit persoonlijk ontwikkelplan kunt u zich voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt en eventueel stappen ondernemen om uw duurzame inzetbaarheid te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens het Ontwikkeltraject:

 • Situatieschets en bewustwording van uw eigen situatie
 • Opstellen persoons- en competentieprofiel
 • In kaart brengen toekomstperspectieven
 • Advies over mogelijkheden op de arbeidsmarkt van morgen, zowel binnen als buiten de huidige organisatie
 • Advies over persoonlijke, financiële, pensioen gerelateerde- en rechtspositionele consequenties
 • Persoonlijk ontwikkelplan in het kader van duurzame inzetbaarheid

 

Het Ontwikkeltraject bestaat uit:

 • 4 loopbaangesprekken
 • Persoonlijk Ontwikkelplan

 

Voor wie is het Ontwikkeltraject bedoeld?

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor werknemers die voldoen aan de volgende criteria:

 • 45 jaar of ouder
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam
 • Er is geen reorganisatie- of ontslagregeling van kracht 

U dient werkzaam te zijn in één van de volgende beroepsgroepen:

 • Administratief en secretarieel personeel
 • Assistenten en managementassistenten
 • Cateringmedewerkers
 • Verkoopmedewerkers in detailhandel
 • Medewerkers logistieke centra in de detailhandel
 • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 • Toezichthouders en handhavers
 • Schoonmakers
 • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst
 • Werkenden in het basisonderwijs
 • Werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs 

 

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over het Ontwikkeltraject of wilt u zich aanmelden?
Neem gerust contact op met 50 Company. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een van onze vestigingen.

 

Naar het overzicht