De auteurs in Den Haag

Donald Suidman, Judith Spruit en Anne-Marije Buckens (auteurs) overhandgiden een exemplaar van Het Grote 50+ Werkboek aan minister Asscher op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In Het Grote 50+ Werboek is een hoofdstuk opgenomen voor beleidsmakers en politici. In dit hoofdstuk doen de auteurs een appèl op beleidsmakers aan de hand van een verlanglijstje om het een en ander te veranderen in wet- en regelgeving om de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Minister Asscher gaf te kennen dat het een onderwerp is dat hem zeer aangaat en dat hij zich zal verdiepen in het verlanglijstje van de auteurs. 

Naar het overzicht